Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Uchylenia uchwały Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Miasta Dębica na 2019 r.

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (19)

Bal Andrzej
Barszcz Renata
Cebula Mateusz
Ciszek Stanisław
Czekaj Marta
Garduła Monika
Gleń Sławomir
Hayn Paweł
Kula Jerzy
Kutrzeba Mateusz
Mroczek Szczepan
Ożóg Joanna
Polniaszek Jerzy
Przydzielska Iwona
Rostowska-Machnik Katarzyna
Sak Kazimierz
Sieradzki Józef
Stelmach-Kołodziej Ludmiła
Żyłka Leszek

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Michoń Piotr
Rogowski Adam

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl