Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Wiercinach

za: 13, przeciw: 0, wstrzymujący : 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

za (13)

Bieliński Andrzej
Brzozowski Henryk
Gołębiowska Beata
Koćko Zbigniew
Krawczyk Wojciech
Laskowski Marian
Łabędzki Ryszard
Rudzińska Krystyna
Sieklucki Tomasz
Sobocińska Dorota
Tokarska Krystyna
Wójcik Radosław
Zawiliński Paweł

przeciw (0)

wstrzymujący (1)

Przyborowska Wioletta

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Staszewski Witold
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl