Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały zmieniającej w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na okres od czerwca 2018 r. do czerwca 2021 r.

za: 14, przeciw: 0, wstrzymujący : 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

za (14)

Bieliński Andrzej
Brzozowski Henryk
Gołębiowska Beata
Koćko Zbigniew
Krawczyk Wojciech
Laskowski Marian
Łabędzki Ryszard
Przyborowska Wioletta
Rudzińska Krystyna
Sieklucki Tomasz
Sobocińska Dorota
Tokarska Krystyna
Wójcik Radosław
Zawiliński Paweł

przeciw (0)

wstrzymujący (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Staszewski Witold
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl