Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładów pieniężnych na podwyższenie udziałów w kapitale zakładowym Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w likwidacji z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim oraz upoważnienia Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego do złożenia w imieniu Gminy oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w likwidacji z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim.

za: 14, przeciw: 0, wstrzymujący : 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

za (14)

Bieliński Andrzej
Brzozowski Henryk
Gołębiowska Beata
Koćko Zbigniew
Krawczyk Wojciech
Laskowski Marian
Łabędzki Ryszard
Przyborowska Wioletta
Rudzińska Krystyna
Sieklucki Tomasz
Sobocińska Dorota
Tokarska Krystyna
Wójcik Radosław
Zawiliński Paweł

przeciw (0)

wstrzymujący (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Staszewski Witold
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl