Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie umorzenia wierzytelności Gminy Nowy Dwór Gdański.

za: 14, przeciw: 0, wstrzymujący : 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

za (14)

Bieliński Andrzej
Brzozowski Henryk
Gołębiowska Beata
Koćko Zbigniew
Krawczyk Wojciech
Laskowski Marian
Łabędzki Ryszard
Przyborowska Wioletta
Rudzińska Krystyna
Sieklucki Tomasz
Sobocińska Dorota
Tokarska Krystyna
Wójcik Radosław
Zawiliński Paweł

przeciw (0)

wstrzymujący (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Staszewski Witold
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl