Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Wniosek nr 1 o zdjęcie kwoty 2.000 zł z zadania w pkt I ppkt 4 „Świadczenie usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu z uwzględnieniem terapii indywidualnej i grupowej obejmującej także osoba współuzależnione” i przesunięcie tej kwoty do pkt III ppkt 4 na zadanie „Realizacja programów profilaktycznych z obszaru profilaktyki uniwersalnej w środowisku dzieci i młodzieży”.

ZA: 11, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (11)

Bal Andrzej
Cebula Mateusz
Ciszek Stanisław
Gleń Sławomir
Hayn Paweł
Kutrzeba Mateusz
Polniaszek Jerzy
Przydzielska Iwona
Rostowska-Machnik Katarzyna
Sieradzki Józef
Stelmach-Kołodziej Ludmiła

PRZECIW (7)

Barszcz Renata
Czekaj Marta
Garduła Monika
Kula Jerzy
Mroczek Szczepan
Sak Kazimierz
Żyłka Leszek

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Michoń Piotr
Ożóg Joanna
Rogowski Adam

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl