Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości gruntowej z równoczesna sprzedażą udziału w budynkach i innych urządzeniach położonych na tej nieruchomości.

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (18)

Brzeziński Leszek
Butryn Renata
Chojnacka Maria
Durek Łukasz
Kaczmarek Ilona
Kochan Andrzej
Krzek Agata
Kulpa Elżbieta
Madej Paweł
Małek Lucjan
Miśko Paulina
Paleń Karolina
Przytuła Dariusz
Rut Piotr
Sibiga Jan
Sobieraj Stanisław
Warchoł Łukasz
Zaborowski Franciszek

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Grobel-Proszowska Joanna
Marczak Damian
Szymonik Andrzej

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Augustyn Jerzy
Bajek Mariusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl