Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących do 31 grudnia 2018 roku własność Gminy Sokółka.

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (19)

Bieniusiewicz Jadwiga
Borowski Piotr
Budrowska Maria Julita
Bujwicki Piotr Karol
Czabatorowicz Wojciech
Czaplejewicz Helena
Jarosz Marta
Karczewska Ewa
Kirpsza Andrzej
Kirpsza Piotr
Kozłowska Helena
Kułakowski Piotr
Panasiuk Jarosław
Puszko Karol
Rybiński Robert
Supronik Daniel
Szczebiot Krzysztof
Tochwin Michał
Tolko Tomasz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (2)

Krokos Karol
Sawoń Jarosław

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl