Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Wniosek za zamknięciem dyskusji w punkcie 14

ZA: 13, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (13)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grzeszczyk Leszek
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (7)

Formella Bogdan
Grinholc Henryk
Jasińska Barbara
Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Sinicki Ariel
Socha Mateusz

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Rydzewska Karolina

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl