Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Wniosek za zamknięciem dyskusji

ZA: 11, PRZECIW: 9, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (11)

Bareła-Palczewska Liliana
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Jasińska Barbara
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Rydzewska Karolina
Socha Mateusz
Urbaniak-Dzienisz Tomasz

PRZECIW (9)

Bartelke Piotr
Grinholc Henryk
Grzeszczyk Leszek
Hebel Teresa
Kiersznikiewicz Leszek
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Sinicki Ariel
Woźniak Krzysztof

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Kaczmarek Marcin

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl