Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: podtrzymania rozstrzygnięcia uwag zaproponowanego przez burmistrza

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl