Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Przyjecie porządku obrad wraz z przyjętymi zmianami.

ZA: 17, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (17)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grinholc Henryk
Grzeszczyk Leszek
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Sinicki Ariel
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (1)

Socha Mateusz

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Formella Bogdan
Jasińska Barbara

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Mrowicka Magdalena
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl