Wyniki głosowania imiennego w sprawie: wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały na Druku Nr 39

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (18)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Grinholc Henryk
Grzeszczyk Leszek
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Sinicki Ariel
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Jasińska Barbara
Socha Mateusz

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Mrowicka Magdalena
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl