Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Straży Miejskiej w Rumi. Druk Nr 42 - projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (17)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grzeszczyk Leszek
Hebel Teresa
Jasińska Barbara
Kaczmarek Marcin
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Sinicki Ariel
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Socha Mateusz

BRAK GŁOSU (2)

Grinholc Henryk
Kiersznikiewicz Leszek

NIEOBECNI (1)

Formella Bogdan
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl