Wyniki głosowania imiennego w sprawie: składu Komisji Rewizyjnej- Renata Butryn, Lucjan Małek, Łukasz Durek, Andrzej Kochan,Andrzej Szymonik,Damian Marczak, ,Paulina Miœko,

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (21)

Brzeziński Leszek
Butryn Renata
Chojnacka Maria
Durek Łukasz
Grobel-Proszowska Joanna
Kaczmarek Ilona
Kochan Andrzej
Krzek Agata
Kulpa Elżbieta
Madej Paweł
Małek Lucjan
Marczak Damian
Miœko Paulina
Paleń Karolina
Przytuła Dariusz
Rut Piotr
Sibiga Jan
Sobieraj Stanisław
Szymonik Andrzej
Warchoł Łukasz
Zaborowski Franciszek

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Augustyn Jerzy
Bajek Mariusz
esesja.plSystem zarzšdzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl