Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dębicy na 2019 r.

ZA: 9, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (9)

Barszcz Renata
Ciszek Stanisław
Czekaj Marta
Garduła Monika
Kula Jerzy
Michoń Piotr
Mroczek Szczepan
Rogowski Adam
Żyłka Leszek

PRZECIW (10)

Bal Andrzej
Cebula Mateusz
Gleń Sławomir
Hayn Paweł
Kutrzeba Mateusz
Polniaszek Jerzy
Przydzielska Iwona
Sak Kazimierz
Sieradzki Józef
Stelmach-Kołodziej Ludmiła

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (1)

Ożóg Joanna

NIEOBECNI (1)

Rostowska-Machnik Katarzyna
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl