Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Wniosek nr 2 Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej o zmianę nazwy zadania wymienionego w pkt III, ppkt 4 na nazwę "Realizacja programów profilaktycznych z obszaru profilaktyki uniwersalnej w środowisku harcerskim wśród dzieci i młodzieży"

ZA: 10, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (10)

Bal Andrzej
Cebula Mateusz
Ciszek Stanisław
Gleń Sławomir
Hayn Paweł
Kutrzeba Mateusz
Polniaszek Jerzy
Przydzielska Iwona
Sieradzki Józef
Stelmach-Kołodziej Ludmiła

PRZECIW (10)

Barszcz Renata
Czekaj Marta
Garduła Monika
Kula Jerzy
Michoń Piotr
Mroczek Szczepan
Ożóg Joanna
Rogowski Adam
Sak Kazimierz
Żyłka Leszek

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Rostowska-Machnik Katarzyna
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl