Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Miasta Dębica.

ZA: 10, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (10)

Barszcz Renata
Czekaj Marta
Garduła Monika
Kula Jerzy
Michoń Piotr
Mroczek Szczepan
Ożóg Joanna
Rogowski Adam
Sak Kazimierz
Żyłka Leszek

PRZECIW (10)

Bal Andrzej
Cebula Mateusz
Ciszek Stanisław
Gleń Sławomir
Hayn Paweł
Kutrzeba Mateusz
Polniaszek Jerzy
Przydzielska Iwona
Sieradzki Józef
Stelmach-Kołodziej Ludmiła

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Rostowska-Machnik Katarzyna
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl