Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi, w rejonie „Góry Markowca” etap I. Druk Nr 19 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (17)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grinholc Henryk
Grzeszczyk Leszek
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Sinicki Ariel
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Jasińska Barbara
Socha Mateusz

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Formella Bogdan
Ławrukajtis Beata
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl