Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia harmonogramu zadań Programu „Rumia – Bezpieczne Miasto” na rok 2019. Druk Nr 22 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (18)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grinholc Henryk
Grzeszczyk Leszek
Hebel Teresa
Jasińska Barbara
Kaczmarek Marcin
Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Sinicki Ariel
Socha Mateusz
Urbaniak-Dzienisz Tomasz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Formella Bogdan

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Ławrukajtis Beata
Woźniak Krzysztof
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl