Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny za usługę komunalną bezpośredniego i pośredniego odprowadzania wód deszczowych i roztopowych do systemów zamkniętej bądź otwartej kanalizacji deszczowej. Druk Nr 34 – projekt uchwały przedkłada Komisja Polityki Gospodarczej.

ZA: 17, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (17)

Bareła-Palczewska Liliana
Bochniak Maria
Grinholc Henryk
Grzeszczyk Leszek
Hebel Teresa
Jasińska Barbara
Kaczmarek Marcin
Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Sinicki Ariel
Socha Mateusz
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (1)

Bartelke Piotr

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Formella Bogdan
Mosa Florian
Rydzewska Karolina

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl