Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty. Druk Nr 30 – projekt uchwały przedkłada Komisja Polityki Gospodarczej.

ZA: 13, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (13)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grzeszczyk Leszek
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Sinicki Ariel
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (6)

Formella Bogdan
Jasińska Barbara
Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Mosa Florian
Socha Mateusz

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Grinholc Henryk
Rydzewska Karolina

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl