Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla Administracji Budynków Komunalnych w Rumi na rok 2019. Druk Nr 17 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

ZA: 16, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (16)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grinholc Henryk
Grzeszczyk Leszek
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Sinicki Ariel
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (3)

Formella Bogdan
Jasińska Barbara
Socha Mateusz

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Kryża Michał

BRAK GŁOSU (1)

Kiersznikiewicz Leszek

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl