Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które w roku 2018 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Druk Nr 28 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (15)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grzeszczyk Leszek
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Sinicki Ariel
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)

Formella Bogdan
Grinholc Henryk
Jasińska Barbara
Kiersznikiewicz Leszek
Socha Mateusz

BRAK GŁOSU (1)

Rydzewska Karolina

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl