Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Progmozy Finansowej MiG Kórnik na lata 2019 - 2027

ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl