Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: podania wysokości środków na utrzymanie zieleni (wycinka drzew) w podziale na Wydziały UMiG Kórnik.

ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl