Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: zabezpieczenia środków - 2 tys. zł na pogotowie rojowe

ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl