Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej MiG Kórnik na lata 2019-2027- zgodnie z przedmiotem działania Komisji wraz ze złożonymi wnioskami

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl