Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: o wykonanie oświetlenia bosika przy ul. Lipowej w Kórniku - Bninie, środki na ten cel remontów dróg

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl