Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: dokonania ponownej analizy ws. bezpieczeństwa dzieci z Dziećmierowa i Szczodrzykowa dojeżdżających do szkół w Kórniku i Szczodrzykowie. Szczodrzykowo - zwalniacz prędkości na drodze powiatowej, Dziećmierowo wykonania pasów i chodnika przy przystanku.

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl