Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Uchwała w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie.

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (13)

Augustynowicz Andrzej
Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Jakuć Magdalena
Kojło Marek
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Lewkowicz Robert
Półtorak Piotr Adam
Pszczółka Anna
Sawicki Tomasz
Targońska-Dakowicz Monika
Zalejski Jarosław Aleksander

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (1)

Król Michał

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl