Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta i gminy Łazy”.

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (15)

Bachowski Alfred
Flak Antoni
Furman Krzysztof
Garbarczuk Anna
Głąb Zenon
Grzesica Marta
Janus Agnieszka
Kośmida Justyna
Kubasik Stefan
Ludwikowska Danuta
Majczak Wiesława
Snopek Justyna
Supernak Renata
Tabas Dariusz
Wójcik Edyta

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl