Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Klubie „Senior +”.

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (11)

Bachowski Alfred
Flak Antoni
Głąb Zenon
Grzesica Marta
Janus Agnieszka
Kośmida Justyna
Kubasik Stefan
Ludwikowska Danuta
Majczak Wiesława
Snopek Justyna
Tabas Dariusz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)

Furman Krzysztof
Garbarczuk Anna
Supernak Renata
Wójcik Edyta

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl