Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Goleszów / Radni - Sesja
XIV Sesja w dniu 29 stycznia 2020, godz. 15:00, w sali sesyjnej Urzędu Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5 o godz. 15:00
SA.0002.1.2020

Dyskusja

1.
Otwarcie XIV sesji Rady Gminy Goleszów15:01
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad
4.
Wystąpienia zaproszonych gości15:07
5.
Informacja dotycząca protokołu z XIII sesji Rady Gminy Goleszów15:08
6.
Informacje z prac komisji w okresie pomiędzy sesjami15:13
7.
Informacje Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami15:15
9.
Podjęcie uchwał:
1)
Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr XL/348/05 Rady Gminy w Goleszowie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia ceny grupowego biletu wstępu na sale gimnastyczne przy szkołach podstawowych i gimnazjum oraz ceny biletu wstępu na basen kąpielowy (projekt nr SA.0006.1.2020);15:28
2)
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goleszów na lata 2020-2023 (projekt nr SA.0006.4.2020);15:30
3)
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goleszów na 2020 rok (projekt nr SA.0006.5.2020);15:32
4)
Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Goleszów” (projekt nr SA.0006.6.2020);15:34
5)
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 0007.87.2019 Rady Gminy Goleszów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości i zasad wypłacania diet radnych (projekt nr SA.0006.7.2020);15:35
6)
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 0007.3.2019 Rady Gminy Goleszów z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Goleszów (projekt nr SA.0006.8.2020).15:38
10.
Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.15:39
11.
Pytania w sprawach bieżących.15:41
12.
Wolne wnioski.15:41
13.
Zamknięcie XIV sesji Rady Gminy Goleszów.15:42