Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Jabłonna / Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
5 Posiedzenie w dniu 23 czerwca 2020, godz. 14:00, w Domu Ogrodnika w Jabłonnie, ul. Modlińska 102, sala widowiskowa.
BRG.0012.3.5.2020

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia komisji.
2.
Przyjęcie porządku obrad.
3.
Wyniki rekrutacji do szkół i przedszkoli gminnych (stan na czerwiec).
4.
Zapoznanie się z projektem obchodów święta gminy Jabłonna.
5.
Opiniowanie projektów uchwał z zakresu działania komisji.
6.
Sprawy różne, w tym bieżąca korespondencja kierowna pod rozwagę lub do wiadomości komisji.
7.
Przyjęcie protokołu.
8.
Zamknięcie posiedzenia.