Nagranie z posiedzenia

Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Józefowa / Sesja Rady Miasta
XVI Sesja w dniu 25 października 2019, godz. 14:30

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad XVI sesji Rady Miasta Józefowa.14:55
2.
Przyjęcie porządku obrad.14:58
3.
Przyjęcie protokołu z obrad XV sesji.14:59
4.
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.14:59
5.
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 26/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 04 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026.15:02
6.
Uchwała w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Józefowa.15:04
7.
Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.15:05
8.
Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Otwocku na kadencję od 2020 r. do 2023 r.15:33
Załączniki
120120/VIII/2019
9.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.15:38
10.
Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.15:54
11.
Wolne wnioski.
12.
Zakończenie obrad XVI sesji Rady Miasta Józefowa.16:02