Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 21 września 2016, godz. 13:00, w Sali Posiedzeń ratusza bnińskiego
Se-BRM.0012.5.7.2016

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Załączniki
k.rioś_2016.06.22
3.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od powiatu poznańskiego dla Gminy Kórnik z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
Załączniki
strazstraz-uz
4.
Zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a)
wniosek MOTOKLUB UNIA
b)
wniosek dotyczący zanieczyszczenia środowiska w miejscowości Dachowa
c)
zapoznanie się z korespondencją odnośnie zaniczyszczenia środowiska w miejscowości Gądki
5.
Zaopiniowanie wniosków sołectw o zmianę funduszy sołeckich:
a)
Borówiec Nowy,
b)
Prusinowo,
c)
Borówiec,
d)
Skrzynki.
6.
Podsumowanie Dożynek Gminnych.
7.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski:
a)
wniosek w sprawie utrzymujących się w Robakowie uciążliwych zapachów,
b)
wniosek w sprawie lotów F-16 w Robakowie.
8.
Zapoznanie się z Centrum Monitoringu w Kórniku - wizja lokalna.
9.
Zakończenie posiedzenia.