Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Marki / Komisja Budżetowo-Gospodarcza
Posiedzenie w dniu 22 maja 2019, godz. 14:30

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia.
2.
Przedstawienie porządku obrad.
3.
Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.14:39
4.
Przedstawienie Komisji informacji związanych ze stanem inwestycji zaplanowanych i nie zrealizowanych w 2018 roku – kontynuacja. 14:40
5.
Zapoznanie Komisji z aktualnym stanem mienia komunalnego, w tym stan nieruchomości gruntowych.14:55
6.
Sprawy różne.15:26
7.
Zamknięcie posiedzenia.15:26