Nagranie z posiedzenia

Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Józefowa / Sesja Rady Miasta
XXVII Sesja w dniu 25 września 2020, godz. 14:30

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad XXVII sesji Rady Miasta Józefowa.14:39
2.
Przyjęcie porządku obrad.14:39
3.
Przyjęcie protokołu z obrad XXVI sesji.14:40
4.
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.14:41
5.
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 147/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027.14:42
6.
Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Miasta Józefowa.14:43
7.
Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zachowania integralności Województwa Mazowieckiego.14:45
8.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną.14:47
9.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.14:50
10.
Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.15:16
Załączniki
sprawozdanie
11.
Wolne wnioski.15:16
12.
Zakończenie obrad XXVII sesji Rady Miasta Józefowa.15:16