Nagranie z posiedzenia

Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Józefowa / Sesja Rady Miasta
XXII Sesja w dniu 17 kwietnia 2020, godz. 14:30

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad XXII sesji Rady Miasta Józefowa.14:35
2.
Przyjęcie porządku obrad.14:36
3.
Przyjęcie protokołu z obrad XX i XXI sesji.14:40
4.
Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2020 roku w wysokości 3 750 000 zł.14:45
5.
Uchwała w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas VI Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Romualda Traugutta w Józefowie w roku skzolnym 2020/2021.14:50
6.
Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w 2020 r.14:54
7.
Uchwała zatwierdzająca zarządzenie Burmistrza Miasta Józefowa w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych o zakazie korzystania z rekreacyjnych i sportowych obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność miasta Józefowa.14:55
8.
Uchwała zatwierdzająca zarządzenie Burmistrza Miasta Józefowa w sprawie zawieszenia funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta Józefowa.14:57
9.
Uchwała w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi Wojewody Mazowieckiego.15:03
10.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Miasta Józefowa, położonej w Józefowie przy ul. Wiosennej.15:04
11.
Uchwała w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiebiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.15:25
12.
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie.15:27
13.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność gminy Miasta Józefowa, połozonych w Józefowie przy ul. Ogrodowej.15:28
14.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej.15:29
15.
Informacja Przewdniczącego Rady Miasta Józefowa.15:35
16.
Infmoracja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.16:44
17.
Wolne wnioski.16:44
18.
Zakończenie obrad XXII sesji Rady Miasta Józefowa.16:44