Nagranie z posiedzenia

Nagranie audio.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Józefowa / Sesja Rady Miasta
X Sesja w dniu 11 kwietnia 2019, godz. 18:00

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad X sesji Rady Miasta Józefowa.
2.
Przyjęcie porządku obrad.18:03
3.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Olofa Palmego w Józefowie oraz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Romualda Traugutta w Józefowie.18:24
4.
Zakończenie obrad X sesji Rady Miasta Józefowa.18:24