Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Kleszczów / RadniI Sesja w dniu 20 listopada 2018, godz. 13:00, w Auli Solpark Kleszczów
RG.0002.1.2018

Dyskusja

1.
Odczytanie treści Postanowienia przez Przewodniczącego - Seniora.13:18
2.
Otwarcie sesji Rady Gminy.13:18
3.
Złożenie ślubowania przez Radnych.13:43
4.
Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
a)
zgłaszanie kandydatów;
b)
wybór komisji skrutacyjnej;
c)
przeprowadzenie głosowania.13:57
5.
Przejęcie prowadzenia obrad przez wybranego Przewodniczącego Rady Gminy.13:57
6.
Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.14:21
7.
Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.14:31
a)
zgłaszanie kandydatów
b)
wybór komisji skrutacyjnej
c)
przeprowadzenie głosowania14:31
8.
Zamknięcie obrad.14:31