Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej
Posiedzenie w dniu 21 maja 2019, godz. 13:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.4.5.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a)
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Kórnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
4.
Wysłuchanie informacji na temat działalności Ośrodka Pomocy Społecznej - zakres opieki społecznej, pomoc rodzinie, pomoc potrzebującym w tym zapoznanie się z "Oceną zasobów pomocy społecznej".
5.
Omówienie kryteriów przyznawania nagród Przewodniczącego Rady oraz wybór przedstawiciela Komisji EKiPS do komisji przyznającej nagrody za osiągnięcia w nauce i sporcie.
6.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
a)
odpowiedź na wnioski Komisji.
7.
Zakończenie posiedzenia.13:52