Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 22 marca 2017, godz. 13:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego.
SE.BRM.0012.5.3.2017

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Załączniki
k.rios_2017.02.15
3.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a)
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Kórnik na rok 2017,
4.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
5.
Zakończenie posiedzenia.