Nagranie z posiedzenia

Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Józefowa / Sesja Rady Miasta
XX Sesja w dniu 31 stycznia 2020, godz. 14:30

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad XX sesji Rady Miasta Józefowa.14:36
2.
Przyjęcie porządku obrad.14:41
3.
Przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji.14:43
4.
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.15:37
5.
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 147/VIII/2020 Rady Miasta Józefowa z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027.15:38
6.
Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2020 roku w wysokości 3.750.000 zł.15:41
7.
Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie planowanego w 2020 roku deficytu budżetowego.15:42
8.
Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.15:43
9.
Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendium sportowego Miasta Józefowa.15:44
10.
Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Józefów.
11.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Józefowie.15:46
12.
Uchwała zmieniająca uchwałę nr 130/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Józefowa obowiązującego w latach 2019-2022”.15:47
13.
Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Józefowa na 2020 rok.15:48
14.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Józefowa na 2020 rok.15:49
15.
Sprawozdania z pracy komisji Rady Miasta w 2019 r.15:50
16.
Plany pracy komisji Rady Miasta na 2020 rok.15:51
17.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.15:54
18.
Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.16:14
Załączniki
sprawozdanie
19.
Wolne wnioski.16:58
20.
Zakończenie obrad XX sesji Rady Miasta Józefowa.16:58