Nagranie z posiedzenia

Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Józefowa / Sesja Rady Miasta
XVII Sesja w dniu 7 listopada 2019, godz. 17:00

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad XVII sesji Rady Miasta Józefowa (sesja nadzwyczajna).
2.
Przyjęcie porządku obrad.17:03
3.
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.17:11
4.
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 26/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 04 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026.17:13
5.
Zakończenie obrad XVII sesji Rady Miasta Józefowa.17:13