Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 27 czerwca 2016, godz. 15:00, w Sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.6.7.2016

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
3.
Opracowanie zapytań do właścicieli spółki „Zdrowie”.
4.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
5.
Zakończenie posiedzenia.