Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Kleszczów / Radni
XII Sesja w dniu 20 sierpnia 2019, godz. 11:00, w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Kleszczowie
RG.0002.8.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.11:14
3.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu.11:21
5.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2019-2022.11:37
6.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Kleszczów na 2019 rok.11:44
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium studentom z terenu gminy Kleszczów.
8.
Przyjęcie protokołu z kontroli przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczowie.11:46
9.
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy Kleszczów podjętych na X sesji w dniu 25 czerwca 2019 roku i XI sesji w dniu 9 lipca 2019 roku.11:50
10.
Informacja o działaniach Wójta Gminy w okresie między sesjami.12:03
11.
Informacja o działaniach Przewodniczącego Rady Gminy w okresie między sesjami.12:04
12.
Wolne wnioski i informacje.12:15
13.
Zamknięcie obrad.12:15