Nagranie z posiedzenia

Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Józefowa / Sesja Rady Miasta
VI Sesja w dniu 24 stycznia 2019, godz. 14:30, w sali sesyjnej Rady Miasta Józefowa przy ul. Kard. Wyszyńskiego 1 (bud. B)

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad VI sesji Rady Miasta Józefowa.14:35
2.
Przyjęcie porządku obrad.14:35
3.
Przyjęcie protokołu z obrad V sesji.14:36
4.
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.14:38
5.
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 26/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 04 stycznia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026.14:39
6.
Uchwała w sprawie wyboru członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Józefowie.14:40
7.
Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Józefowie.14:41
8.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu grantowego w ramach konkursu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”, ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Gmin Polskich.14:42
9.
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy „Bitwy Warszawskiej 1920 r.” w Józefowie.14:43
10.
Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.14:45
11.
Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Józefowa na 2019.14:46
12.
Plany pracy komisji Rady Miasta Józefowa na rok 2019.14:47
13.
Stanowisko w sprawie wniosku p. K. W. o zobowiązanie Burmistrza Józefowa - zarządcy dróg gminnych do wykonania włączenia drogi gminnej - ul. Szczyglej do drogi wojewódzkiej 721.14:49
14.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.14:55
15.
Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.15:12
16.
Wolne wnioski.15:46
17.
Zakończenie obrad VI sesji Rady Miasta Józefowa.15:46