Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Powiatu Wejherowskiego / Radni - Sesja
VIII Sesja w dniu 30 sierpnia 2019, godz. 11:00, w Starostwo Powiatowe

Dyskusja

1.
Sprawy regulaminowo-organizacyjne:
a)
otwarcie sesji,
b)
stwierdzenie prawomocności obrad,
c)
przedstawienie porządku obrad,
1)
Wniosek o wprowadzenie projektu uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na kadencję 2018-2023- druk nr 162/19.
2)
Wniosek o wprowadzenie projektu uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie zmiany Plany pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wejherowskiego na 2019 rok - druk nr 132/19.
3)
Wniosek o wprowadzenie projektu uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie rozpatrzenia skargi przekazanej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - druk nr 133/19.
4)
Wniosek o wprowadzenie projektu uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie - druk nr 161/19.
5)
Wniosek o wprowadzenie projektu uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie przekazania skargi - druk nr 163/19.
d)
przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
2.
Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
3.
Sprawozdanie Zarządu z prac między sesjami.
4.
Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na kadencję 2018-2023 - druk nr 162/19.
5.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w pierwszym półroczu 2019 r.
6.
Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie zmiany Planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wejherowskiego na 2019 rok - druk nr 132/19.
7.
Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie powołania Komisji ds. Monitorowania Strategii Rozwoju Powiatu Wejherowskiego oraz opiniowania Raportu o stanie powiatu - druk nr 131/19.
8.
Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu wejherowskiego na 2019 rok - druk nr 134/19.
9.
Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2019-2034 - druk nr 135/19.
10.
Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego I Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie – druk nr 115/19.
11.
Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego III Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie – druk nr 116/19.
12.
Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego IV Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie – druk nr 117/19.
13.
Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego V Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie – druk nr 118/19.
14.
Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego w Redzie – druk nr 119/19.
15.
Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego I Liceum Ogólnokształcącego w Rumi – druk nr 120/19.
16.
Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wejherowie – druk nr 121/19.
17.
Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wejherowie – druk nr 122/19.
18.
Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wejherowie – druk nr 123/19.
19.
Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Redzie – druk nr 124/19.
20.
Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rumi – druk nr 125/19.
21.
Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum nr 1 w Wejherowie – druk nr 126/19.
22.
Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum nr 2 w Wejherowie – druk nr 127/19.
23.
Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum nr 3 w Wejherowie – druk nr 128/19.
24.
Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum w Redzie – druk nr 129/19.
25.
Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum w Rumi – druk nr 130/19.
26.
Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Powiat Wejherowski – druk nr 136/19.
27.
Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego zmieniającej uchwałę określającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela – druk nr 137/19.
28.
Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych – druk nr 140/19.
29.
Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych – druk nr 141/19.
30.
Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych – druk nr 142/19.
31.
Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych – druk nr 145/19.
32.
Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych – druk nr 146/19.
33.
Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych – druk nr 138/19.
34.
Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych – druk nr 139/19.
35.
Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych – druk nr 143/19.
36.
Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych – druk nr 144/19.
37.
Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych – druk nr 147/19.
38.
Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych – druk nr 148/19.
39.
Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych – druk nr 149/19.
40.
Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych – druk nr 150/19.
41.
Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych – druk nr 151/19.
42.
Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych – druk nr 152/19.
43.
Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie nadania medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” – druk nr 153/19.
44.
Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie nadania medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” – druk nr 154/19.
45.
Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie nadania medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” – druk nr 155/19.
46.
Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie nadania medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” – druk nr 156/19.
47.
Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie nadania medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” – druk nr 157/19.
48.
Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie nadania medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” – druk nr 158/19.
49.
Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie nadania medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” – druk nr 159/19.
50.
Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie nadania medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” – druk nr 160/19.
51.
Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie rozpatrzenia skargi przekazanej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - druk nr 133/19.
52.
Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie - druk nr 161/19.
53.
Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie przekazania skargi - druk nr 163/19.
54.
Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu z prac między sesjami.
55.
Interpelacje i zapytania radnych.
56.
Wnioski i oświadczenia radnych.
57.
Zamknięcie sesji.